WPL 10        vzduch - voda

Pro nízkoenergetické domy s tepelnou ztrátou do 10 kW je WPL 10 ideálním řešením. V kombinaci s nepřímo ohřívaným zásobníkovým ohřívačem vody může tepelné čerpadlo zajišťovat i přípravu teplé vody. Vzhledem k "přebytku" topného výkonu v přechodném nebo letním období je tepelné čerpadlo WPL velice výhodné pro dohřev bazénové vody pro venkovní bazény. Vestavěný regulátor pak musí být doplněn o bazénový modul MSM.

 

 WPL 10 A

Venkovní provedení

jednodílné provedení je ideální pro nepodsklepené objekty nebo objekty bez technické místnosti. Kvalitní povrchová úprava opláštění přístroje a konstrukční provedení zajišťující nízkou provozní hlučnost podtrhují vhodnost tohoto řešení. Hydraulické propojení tepelného čerpadla a topné soustavy je nutné vést v zemi v tepelně izolačních ochranných trubkách (minimálně průměr 100 mm). Vzdálenost mezi přístrojem a budovou by z důvodů omezení tepelných ztrát měla být co nejmenší. Odvod kondenzátu musí být veden spodní průchodkou přístroje do vsakovacího štěrkového podloží nebo do svodu dešťové vody.

WPL 10IK

kompaktní vnitřní provedení

WPL 10I

Vnitřní provedení

U novostaveb nebo rekonstrukcí, u kterých není možno použít kompaktní vnitřní provedení WPL 10 IK je k dispozici varianta WPL 10 I. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn flexibilními tepelně a protihlukově izolovanými hadicemi. Stěnové průchodky je možno umístit vedle sebe (s minimálním odstupem 2 m) i na rovné vnější stěně objektu. Při přípravě instalace je třeba vedle hydraulického a elektrického připojení dbát na odvod kondenzátu.