Vakuové solární panely TS 400

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. jako první a zatím jediný výrobce plochých kolektorů na světě využívá výhody vakuové izolace. To zaručuje jejich mimořádně dlouhou životnost, která je dvojnásobkem životnosti kolektorů s nevakuovou izolací. Průměrný roční energetický zisk TS 400 je přibližně o 20 až 30 % vyšší než u srovnatelného nevakuového plochého kolektoru.

TS400H


Výhody tohoto typu kolektoru:

 • Vákum v kolektoru:
  - vylučuje možnost korózní degradáce vysokoselektívní konverzní vrstvy absorbéru
  - zajišťuje vysokou energetickou účinnost i při nízkých venkovních teplotách a malé intenzitě slunečního záření

   
 • Konstrukce zajišťuje:
  - konstantní výkon při mimořádně dlouhé životnosti
  - vylučuje možnost zaprášení a orosení vnitřního prostoru kolektoru
  - proti trubicovým kolektorúm má menší zastavěnou plochu 
   
 • Zabudované přívodní a sběrné potrubí:
  - snižuje tepelné ztráty vlivem vakuové izolace

   
 • Rychlospojky pro kapalinové a vakuové potrubí:
  - zjednodušují a urychlují montáž
  - zaručují těsnost spojů po dobu celé životnosti kolektorů

   
 • Konstrukční díly kolektoru:
  - jsou z materiálů s vysokou odolností vůči korozi, vyšším teplotám a ultrafialovému záření

   
 • Kvalita:
  - potvrzená renomovanými evropskymi skušebnami

   
 • Patentová ochrana:
  - zajištena ve všech průmyslově významných zemích světa

   
 • Energie a ekologie:
  - vyrábí teplo téměř bez potřeby další energie
  - energe spotřebovaná na výrobu kolektoru sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnost)
   

schéma zapojení TS400H

Technické údaje kolektoru TS 400

 
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.76 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
Tepelná izolácia vákuum < 100 Pa
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 48 kg
Konverzná vrstva TS 400 - vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
TS 400 H - vysokoselektívna vákuovo naparovaná vrstva modrej fabry
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m a teplote okolia 25oC 219 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny
 
600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm
Energetický zisk* 800 - 1200 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.

 

Co asi nevíte

Ani vakuové panely nedokážou dodat tolik energie kolik dodává

termodynamický systém

Seznamte se:EnergyPanel