Příklad pro bytové domy

Pro představu předkládáme kalkulaci pro panelový dům se 72 byty,
160 osob.

 

Celková ekonomická bilance solárního systému

Energie potřebná na ohřev TUV : 137562 kWh
Energie dodaná kolektory: 95952 kWh
Energie potřebná na dohřev TUV : 51589 kWh
Roční procentuelní úspora energie na ohřev TUV:     > 60 %
Přebytek energie na ohřev ÚT : 318 kWh
Přebytek energie na ohřev bazénu,  letní temperování ÚT nebo  pro ohřev TUV (teplé užitkové vody) nad 55 o C : 9662 kWh

   

SOLÁRNÍ SYSTÉM A KOLIK ROČNĚ UŠETŘÍTE na ohřevu teplé užitkové vody ?

Cena za instalaci Solárního systému bez dotace                         1 961 844 Kč

Cena za instalaci Solárního systému se započtenou dotací            161 844 Kč    (72 bytů)

Náklady na teplou užitkovou vodu DNES                                        320 148 Kč/rok

Úspora nákladů solárním systémem                                                        60 %

 

A CO NÁVRATNOST investice ?

Po instalaci solárního systému se současné náklady 320 148 Kč/rok sníží minimálně o 60% a to pro Vás znamená roční úsporu ve výši 200 093 Kč/rok ! 

 

 

Cena za instalaci solárního systému je bez dotace 1 961 844 Kč (po získání dotace pak 161 844 Kč) : 200 093 Kč/rok (uspořené provozem)

 

  • návratnost investice do solárního systému = 9,8 let
  • návratnost investice do solárního systému s dotací = 0,9 let
  • Záruka na kolektory je 12 let 
    • = zisk na úspoře 200 093 Kč/rok x 11 let = 2 201 023 Kč
  • Ověřená životnost v praxi je 35 let
    • = zisk na úspoře 200 093 Kč/rok x 34 let = 6 803 162 Kč

 

 

NYNÍ TEDY SHRNUTÍ NA ZÁVĚR !

 

Kombinace SOLÁRNÍHO SYSTÉMU se současným zdrojem

 

Náklady na vybudování celého systému jsou                                   1 961 844 Kč

Nebo náklady na vybudování celého systému s dotací jsou                161 844 Kč

v tom případě náklady na jeden byt  jen                                       2 250 Kč 

Finanční úspora celého systému                                                          200 093 Kč/rok

 v tom případě úspora na jeden byt                                              2 780 Kč/rok

Návratnost systému s dotací 0,9 let, bez dotace 9.8 let

 

·    Vše vychází z údajů spotřeb za rok 2008 – to pro Vás znamená, že výpočty jsou z dnešních cen energií – budou se energie zdražovat co myslíte ?

 

 Dotazník

Napište nám

Solární systém bez slunce?

Naštěstí, dnes máme možnost díky novým termodynamickým jednotkám výkon téměř zdvojnásobit. Někdy je díky T hermBoil FX možné instalovat méně panelů, jindy se využívá díky této technologii i teplo okolního prostředí.

Panely pak ani za deště nebo v noci nezahálejí, ale dodávají potřebnou teplou vodu.

Díky nižšímu počtu solárních deskových panelů cena může být při vyšším výkonu stejná. To vám zaručí mnohem kratší návratnost.

Z jedné spotřebované kWh lze získat i 12 kWh v podobě tepla, to i v našich podmínkách.

 

Jednotky lze často zapojit i do stávajících instalací solárních sestav!

Žádejte odbornou konzultaci

 

 

 

 

 

Každý systém má své výhody i nevýhody a záleží na konkrétní aplikaci, která varianta je nejlepší. Pokusíme se společně s Vámi najít to nejlepší řešení pro Vás.