SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNU


Dle zkušeností je nutné k tomu aby investice do pěkného bazénu byla co nejlépe využita, bazén přihřívat. Vzhledem k tomu, že většina bazénů je užívána sezónně, je vhodným řešením tohoto problému ohřev pomocí solárních absorbérů nebo kolektorů. Naše firma instalovala řadu zakázek řešící ohřev bazénu dvěma základními způsoby. Buď v levnější variantě pomocí solárních absorberů nebo nákladnější, ale výkonnější pomocí solárních kolektorů. Tomu pak odpovídá celkové řešení systému. Nutné je zvážit míru investice a k tomu volit vhodný způsob instalace vybraného zařízení. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše otázky týkající se optimálního návrhu pro váš bazén.

Solární systém

přímý, jednookruhový pomocí solárních absorberů
nepřímý, dvouokruhový pomocí solárních kolektorů
nově také ohřev pomocí termodynamického solárního sysému

solární ohřev bazénu

 

JAKÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM PRO VÁŠ BAZÉN ?

 Vybrat vhodný systém pro ohřev vašeho bazénu není složité. V první řadě je nutné stanovit rámcovou míru investice. Způsobů jak bazén ohřát je celá řada, stejně jako jsou různé velikosti bazénů a s tím související množství potřebné energie pro ohřev. Pokud se rozhodnete pouze pro sezónní ohřev přes letní měsíce je nejlevnějším řešením instalace příslušného počtu solárních absorbérů. Navíc preferujeme instalaci svépomocí zákazníkem na základě našich technických podkladů a podpory. Docílíte tak výrazných úspor oproti instalaci naši firmou na klíč. V případě, že ale máte zájem o výkonnější, všestrannější, ale nákladnější ohřev pomocí solárních kolektorů, můžeme vám zařízení dodat ve formě solární sestavy k vlastní montáži nebo jako dodávku na klíč. Solární systém Pokud jste si nevybrali z naší nabídky v ceníku solárních sestav, případně v ceníku komponentů a žádáte více informací, kontaktujte prosím naši firmu nebo volejte tel.: 606796928 pro osobní konzultaci.

Zde většina firem s nabídkou možností končí. Dnešní doba ale umožňuje využitím termodynamických solárních EnergyPanelů a jednotek GTP ohřev nejen za slunných dnů. Protože jde již o velmi výkonný systém, je dle mého názoru škoda tento výkon nevyužít i mimo koupací sezónu a nepostit si teplo i do topení. Možností je u termodynamických solárních systémů mnoho.


Použito z materiálů firmy Viessmann.
záření v průběhu roku

Solární ohřev bazénů pomocí solárních absorberů

Solární absorbery jsou černé absorpční plochy vyrobené z plastových materiálů, vhodných umělých hmot (např.polypropylenu), nebo speciální gumy (např.EPDM). Používají se především k sezónnímu ohřevu rodinných bazénů všech typů přímým ohřevem bazénové vody. Solární absorber je tvořen systémem kanálků, do kterých je spodním přívodním potrubím přiváděna přímo voda z bazénu. V ploše je ohřívána dopadajícím slunečním zářením a horním sběrným potrubím odváděna zpět do bazénu. Oběh bazénové vody přes absorbery zajišťuje většinou čerpadlo technologie bazénové filtrace. Je však možné osadit solární okruh samostatným čerpadlem, jehož parametry jsou pro solární ohřev často výhodnější. Spínání čerpadla je řízeno solární regulací, která prostřednictvím teplotního čidla měří teplotu absorpční plochy. Součástí okruhu solárního ohřevu by měl být i přepouštěcí uzel k nastavení optimálního průtoku přes absorbery. Správným nastavením průtoku tak dosáhneme maximální účinnosti. Žádný typ absorberu není samonosný, proto je nutné jejich upevnění na vhodnou střechu příslušných rozměrů nebo na konstrukci volně do prostoru. Je také možné využít terénních šikmin a strání. Sklon absorberů je optimální v rozmezí 15-30° s nezastíněnou jižní orientací.

ohřev bazénu SOLADURJedná se o jednoduchý a cenově dostupný systém ohřevu bazénu s přímým ohřevem bazénové vody. Doporučené solární krytí je 75-100% vodní plochy bazénu. Je ale také možné solární plochu po etapách rozšiřovat až do plného pokrytí. Výhodou je nízká cena, velký výběr různých typů a provedení solárních absorberů a jednoduchá instalace systému, kterou lze provést i svépomocně na základě montážního návodu a přiloženého schématu. Nevýhodou solárních absorberů je nižší životnost, většinou do 15let a účinnost sytému jen při dopadu přímého slunečního záření na absorpční plochu. Stejně tak je nutné důkladné vypuštění systému před zimou.

 

Solární absorber SOLADUR S

Jeden z nejkvalitnějších a nejprodávanějších solárních absorberů vyráběný v ČR ve spolupráci s německou firmou WULFING+HAUCK.

Výrobní verze SOLADUR S2 (1,2x2m); S3 (1,2x3m); S4 (1,2x4m); S5 (1,2x5m) přičemž šířka (horizontální rovina) je standardně 1,2m s výška (vertikální rovina) je dle typu 2 až 5m. Montáž je doporučena vždy na výšku. Absorbery SOLADUR S jsou dodávány s UV filtrem, jsou stálé proti vlivům počasí a teplot. Hladká povrchová plocha desky i vnitřních kanálků je vyrobena z černého polypropylenu, který je odolný proti chlorované vodě a mrazu po vypuštění systému. Životnost je cca 20let

 

Sluneční absorbery pro ohřev bazénové vody je možno dodat jednotlivě včetně příslušenství a návodu na instalaci k vlastní montáži.

Sluneční absorbery

Ohřev bazénů pomocí solárních kolektorů -nepřímý, dvouokruhový

Tento typ ohřevu bazénu je založen na principu dvou okruhů, primárního - solární panely a sekundárního - bazén. Teplo získané kolektory a převedené do teplonosné kapaliny je předáváno bazénu v tepelném výměníku.

Primární okruh je tvořen především kvalitními a vysoce selektivními plochými kolektory, hnací jednotkou s oběhovým čerpadlem, spojovacím měděným potrubím, tepelným výměníkem a elektronickou regulací. Oběh teplonosné kapaliny v primárním okruhu zajišťuje solární oběhové čerpadlo hnací jednotky. To se uvede do chodu v okamžiku kdy teplota v většinou v těsné blízkosti bazénové technologie. kolektorech dosáhne žádané hodnoty ( asi 32°C ). Souběžně s tím dojde k sepnutí bazénového čerpadla sekundárního okruhu, který je pouze rozšířením technologie bazénové filtrace a to tak, že do tryskové větvě za pískovým filtrem je vřazen tepelný výměník vhodné konstrukce a výkonu, který se tak stává součástí bazénového okruhu. Jeho umístění je voleno většinou v těsné blízkosti bazénové technologie.


tepelný výměník

Velikost a parametry kolektorové plochy, závisí především na objemu bazénu, míře jeho vytápění a také na umístění slunečních kolektorů vzhledem k ideální orientaci. Nejvyššího výkonu pro ohřev bazénové vody je dosaženo při sklonu 20-40° v jižní orientaci a nezastíněném prostoru. Bazén je pak přes léto ohříván nepřetržitě cca 9-10h denně, výkonem přibližně 650W z 1m2 kolektorové plochy. Takže pro bazén o rozměrech 6x3m , při instalaci systému s 8m2 kolektorů je denní přísun energie cca 45kW!!. S tím souvisí také potřeba zakrývání vodní hladiny přes noc a ve dnech s nepříznivým počasím. Únik tepla vodní hladinou má rozhodující význam při poklesu teploty vody v bazénu. Proto doporučujeme účinné zakrytí vodní hladiny.

K předání tepelné energie do bazénové vody slouží tepelný výměník vhodné konstrukce a dostatečného výkonu. Pro solární ohřev bazénů s normální nebo chlorovanou vodou se doporučuje použít kvalitní nerezové trubkové výměníky, pro solární ohřev bazénů se slanou vodou je nutné instalovat výměníky titanové.

Oddělený, dvouokruhový solární systém je investičně náročnější, má však řadu výhod a v případě kombinace s ohřevem TUV či přitápěním je nutností. Díky teplonosné nemrznoucí náplni systému jde o zařízení s celoročním využitím a bezpečným provozem.

Případným rozšířením solárního systému je pak dosaženo větší užitné hodnoty a není potřeba po skončení bazénové sezóny odstavovat zařízení z provozu. Rozšíření solárního systému o ohřev TUV či přitápění je téměř vždy možné, tím spíše pokud zákazník v době základní instalace projeví o toto zájem. Přidáním příslušného počtu solárních panelů, třícestného ventilu s odpovídající regulací a instalací odbočky k novému či stávajícímu zásobníku TUV, vznikne solární systém jež zajistí i v době mimo letní sezónu, díky dostatečné ploše kolektorů, ohřev TUV také v měsících s menší nabídkou solárního záření. Na jaře je možno přebytky tepelné energie použít k přitápění. Při rozšíření solárního systému o ohřev TUV či přitápění je zpravidla možné i čerpání státní dotace.

 

systém pro koupaliště

systém ohřevu pro bazén

 

ohřev bazénu

technologie ohřevu vody

 

používané technologie

kompletní systém ohřevu

SOLADUR S

 

 

Soladur S je vyroben z polypropylenu černé barvy s UV filtrem a je povětrnostně stálý. Ideální na šikmou střechu (snadná montáž na jednoduché konstrukce i na terén u bazénu). Hladké kanály zajišťují malý odpor vody. Doporučený průtok vody je 100 l/hod na 1 m2 absorpční plochy. Vysoké účinnosti je dosaženo hladkým povrchem a dobrým odvodem tepla. Pro ohřev vody ve venkovních bazénech připadá na 1 m2 vodní plochy bazénu plocha absorbéru přibližně:

- u nezakryté vodní hladiny 0,8 - 1 m2
- u zakryté vodní hladiny (např. plovoucí fólií) 0,4 - 0,5 m2

 

 

 


 

 

 

Technická data

Typ

S2

S3

S4

S5

Délka (mm)

2000

2400

3000

5000

Šířka (mm)

1300

1300

1300

1300

Tloušťka (mm)

5

5

5

5

Plocha (m2)

2,40

2,88

3,60

6,00

Váha bez náplně (kg)

8

10,5

13

15,5

Váha s náplní (kg)

17

22

27

32

Provozní tlak (kPa)

100

100

100

100

Průtok (l/m2h)

100

100

100

100

Max. teplota (oC)

80

80

80

80

Průtok. odpor při 100 l/m2h (Pa)

10

15

25

40

 

 Doplňky:

 

OT 1 - jednočidlová regulace

Regulace pro bazénové solární systémy.

Slouží ke spínání čerpadla při zahřátí kolektorového pole na požadovanou teplotu. Jedno čidlo se umísťuje do jímky kolektoru.

Technická data

Napájení

230 V / 50 Hz

Spínací kontakt

16 A

Teplota spínání

33 oC

Rozměr (mm)

140 x 140 x 80

 

 

TROJCESTNÝ VENTIL

- ovl. plast. ventil pro usměrnění toku bazénové vody přes kolektory KM solar plast nebo Soladur.

 

ČERPADLO PRO KOLEKTORY - Mini Delfino 25M

ČERPADLO PRO KOLEKTORY - Mini Delfino 25M
- vhodné pro bazénovou vodu na proudění do kolektorů KM solar plast nebo Soladur.

 


 


Nyní k dispozici solární absorbéry domácí provenience AKYSUN za dobré ceny!

  

Líbí se Vám jednotka   GT P  na ohřev bazénů ?

jednotka GTP

Anketa

Termodynamická solární jednotka GTP se

moc líbí (30)
83%

líbí (0)
0%

nelíbí (4)
11%

vůbec nelíbí (2)
6%

Celkový počet hlasů: 36