Panel "HEAT PIPE"

Vakuový trubicový solární kolektor "HEAT PIPE"

 

Termodynamický systém lze pro zvýšení účinnosti kombinovat s vakuovým kolektorem

  • Naše vakuové trubicové kolektory jsou založeny na "heat pipe" principu.
  • Selektivní vrstva s vysokou absorpcí, zajišťuje minimální emise slunečního záření.
  • Absorbér přeměňuje záření přicházející ze slunce na teplo.
  • Vakuum uvnitř trubic znemožňuje ztráty vedením a prouděním.

"Heat pipe" princip je založen na kapiláráře umístěné uvnitř trubice a obsahující tekutinu, která se vypařuje vlivem tepla které získala z absorbéru V kondenzátoru odevzdává své latentní teplo do vody a sestupuje znovu v kapiláře, cyklus začíná znovu.

Spojení trubek s hlavičkou suchou spojkou zabraňuje přímému kontaktu s vodou. To umožňuje snadnou výměnu trubek v případě poruchy bez nutnosti vypouštění soustavy.

Nejlepší z nejlepších

Vysoká kvalita a materiálů odolných proti korozi vytváří bezpečný systém s dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu. Jako celek přináší atraktivní a moderní design.

Teplé, ale nepálí

Trubky dosáhnou jen omezené teploty, která chrání systém před přehřátím ..

 

Termický solární kolektor  
Certifikáty ENI 2975, SOLAR KEYMARK
Počet trubic 20
Absorpční plocha 1,59 m2
Plocha trubic 1,86 m2
Celková plocha 3,31 m2
Rozměry 2000 x 1656 x 155 mm
Hmotnost 63 kg
Teplonosná látka Nemrznoucí směs
Objem 1,5 L
Charakteristika trubic  
Materiál trubic borokřemičitanové sklo
Průměr 58 mm
Síla 1,6 mm
Transmisivita trubic 95%
Charakteristika absorbéru  
Materiál absorbéru borokřemičitanové sklo
Selektivní vrstva SS-CU-ALN/AIN
koeficient absorpce 93%
Koeficient emisivity 6%
Materiál lamely absorbéru hliník
tloušťka lamely absorbéru 0,25 mm
Pracovní limity  
Maximální tlak 8 barů
Klidová teplota 280 °C
Minimální úhel oslunění od roviny 10°

 


Princip Heat Pipe

O panelech Heat Pipe bylo již napsáno mnohé, proto si dovolím odkaz na jiného autora

Kdo nechce platit za drahé energie, dá Like :)