Solární panely TS

 • vynikající poměr cena/výkon
 • praxí ověřená víc jak 35 letá životnost
 • lisovaná kolektorová vana z Al-Mg plechu
 • unikátní způsob spojení absorbéru s teplonosným potrubím, který zajišťuje dobrý přestup tepla do teplonosné kapaliny
 • atraktivní vzhled
 • možnost upevnění na všechny typy střech a zabudování kolektorů do střešní krytiny
 • testované podle EN 12975-2
 • evropské certifikáty kvality Solar Keymark
 • VÝROBKY SCHVÁLENÉ PRO ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

 

TS 300 - nový typ

 

 

TS 300
vertikální kolektor vhodný pro většinu aplikací solárních systémů (ohřev pitné vody, ohřev bazénů, sezoní podpora vytápění)
TS 300H
vertikální kolektor s absorpční plochou eta plus (BlueTec) (modrý )
TS 310
 modifikace kolektoru TS 300 s vyšším energetický ziskem a se sníženými tepelnými ztrátami
TS 330
horizontální kolektor pro montáž na fasády budov, balkóny a rovné střechy 
TS 400
jedinečný plochý vakuový kolektor, určený pro speciální aplikace, které vyžadují vyšší výstupní teploty, anebo vyšší energetický zisk v chladných měsících (interiérové bazény, průmyslové aplikace, solární chlazení) 
TS 400H
vakuový plochý kolektor s absorpční plochou eta plus (BlueTec) (modrý )

 

 

 

www.thermosolar.sk/

leták ke stažení

technické listy kolektorů

Napište nám

 

 

Hlavní přednosti slunečních kolektorů Thermosolar

 

1.                 Perfektní vzhled kolektorů a široká škála možností jejich zapojení. K dispozici jsou kolektory vhodné pro moderní pomaloprůtočné (low-flow) zapojení s trubkovým registrem meandrového typu, ale i kolektory s nízkým hydraulickým odporem vhodné pro samotížné solární systémy nebo ohřev vody v bazénech.

2.                 Kompaktní skříň vyrobená hlubokotažným lisováním plechu z hliníkovo-horčíkové slitiny. Zvolený materiál odolává i koroznímu působení přímořského ovzduší a skříň je dokonale těsná vůči vnikání srážkové vody.

3.                 Unikátní řešení spojení absorbční desky s měděným trubkovým registrem zajišťuje velmi dobrý přestup tepla z absorbéru do teplonosné kapaliny.

4.                 Vysoká kvalita potvrzená atesty a certifikáty nejen domácích ale i velkého počtu zahraničních zkušeben. To se promítá do jednoho z nejnižších měrných investičních nákladů na jednotku získaného tepla v Evropě (tzv. cenovo- výkonový poměř). Samozřejmě je potřebné srovnávat jen srovnatelné, t.j. měření podle EN z akreditovaných zkušeben, a ne s hodnotami některých prodejců působících v SR a ČR. Často se totiž stává, že udávané výkonové parametry kolektorů a solárních systémů nerespektují základní fyzikální zákony.

5.                 Dlouhá životnost potvrzená praxí  více než 36-letého působení společnosti Thermosolar v oblasti vývoje, výroby a dodávek solárních systémů. Statisíce metrů čtverečních kolektorových ploch jsou namontované a úspěšně pracují ve všech zeměpisných pásmech světa.

6.                 Thermosolar jako jediný výrobce na světě produkuje průmyslovým způsobem plochý vakuový kolektor. Ten v sobě spojuje výhody plochých kolektorů (nižší cena, lehčí integrace do střešních a obvodových plášťů budov) a trubicových vakuových kolektorů (vyšší účinnost, konstantní výkon během celé doby využívání).

7.                 Variabilnost montáže. Pro kolektory jsou k dispozici upevňovací konstrukce z eloxovaného hliníka pro všechny typy střešních krytin. V případě šikmých střech je možné je montovat nad krytinu nebo integrovat přímo do ní. Pro rovné střechy jsou k dispozici standardní konstrukce do 8 m výšky nad terénem nebo zesílené do výšky 20 m. Pro umístění na zábradlí balkónů nebo střechy výškových budov s velkým zatížením větrem jsou vhodné horizontální (ležaté) typy kolektorů.

8.                 Komplexnost dodávek. Společnost dodává nejen výkonově a cenově optimalizované sestavy na přípravu TUV, ale i na komplexní zabezpečení objektů teplem ve spolupráci s přídavným zdrojem (plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu apod.)

9.                 Dostupnost smluvních montážních partnerů. Hustá síť montážních firem na území SR a ČR je jedním z předpokladů na operativní styk se zákazníkem a rychlý servis.

10.             Dobře propracované poradenství pro zájemce o solární techniku. Systematické vzdělávání smluvních montážních partnerů a úzká spolupráce s nimi zajišťuje rychlý transfer nejnovších poznatků v oblasti projektování a montáže solárních zařízení do praxe.

 

Navrhování a montáž slunečních kolektorů THERMOSOLAR (.pdf 2,2 MB)

Napište nám

Z čeho se skládá plochý kapalinový sluneční kolektor

 

I když existuje hodně různých typů a konstrukčních řešení slunečních termických kolektorů, u většiny se vyskytují následující Základní komponenty :

 

- absorbér se systémem odvodu tepla

- skříň kolektoru

- transparentní kryt

- tepelná izolace

 

Další údaje a popisy budeme vztahovat především ke kolektorům Thermosolar.

Panely byly v minulosti dodávané pod názvem Heliostar, nyní je často firmy dodávají pod vlastním označením.

Absorbér je základem každého slunečního kolektoru. Jeho úlohou je pohlcovat viditelnou a blízkou infračervenou oblast slunečního spektra   a přeměňovat ji na teplo. Získané teplo přestupuje do kanálů v  tvaru meandru nebo lyry, v kterých proudí teplonosná kapalina. Ta ho následně odevzdává   spotřebiči ve   vhodném výměníku tepla. Pro   zvýšení účinnosti slunečních kolektorů se používají různé typy selektivních konverzních vrstev. V  případě Heliostarů je to tenká vrstva   Al 2 O 3 pigmentovaného koloidním  niklem. Základní vlastností selektivní vrstvy je to, že intenzívně pohlcuje sluneční záření, ale   jen omezeně emituje dlouhovlnné   tepelné paprsky. Tím se liší od    obyčejné černé barvy, která sice také intenzívně absorbuje, ale zároveň intenzívně vyzařuje do okolí teplo. Selektivní konverzní vrstva se vyrábí elektrochemickým způsobem na podložce z hliníkovo-hořčíkové slitiny. Ze zadní strany absorbéru je do něho mechanicky zalisovaná měděná trubička. Velká kontaktní plocha výrazně snižuje odpor při přestupu tepla z absorbéru do teplonosné kapaliny.

Na umístění, upevnění a ochranu absorbéru slouží skříň kolektoru. Ta je dodnes u většiny výrobců složená z plechů a profilů spojených do více nebo   méně   těsné   sestavy.   Kolektory   Heliostar   mají   skříň   zhotovenou hlubokotažným lisováním plechu z hliníkovo-hořčíkové slitiny. Tato konstrukce zaručuje dokonalou těsnost vůči vnikání dešťové vody, mechanickou tuhost a umožňuje vyrábět unikátní plochý vakuový kolektor.

Na kolektorovou skříň je shora upevněný transparentní kryt. Všichni významní výrobci slunečních kolektorů používají k tomuto účelu solární bezpečnostní sklo. To se vyznačuje maximální možnou transmisivitou (cca 89-91 %) ve viditelné a blízké infračervené oblasti slunečního spektra. Jeho bezpečnostní vlastnosti se dosahují kalením. Někteří výrobci a ve zvláštních případech i Thermosolar používá rastrované sklo. To je z jedné strany hladké a z druhé má drobné výstupky, které zmenšují   ztráty odrazem při ostrém úhlu dopadu. Zároveň se však mohou v prohlubeninách shromažďovat nečistoty, které následně zhoršují jeho propustnost. Jeho použití je vhodné v oblastech, kde není velká prašnost, v blízkosti letišť a jiných objektů, kde je třeba zabránit odleskům velkých prosklených ploch.  

Transparentní kryt snižuje ztráty tepla  přední stranou kolektoru. Ztráty zadní stěnou skříně a boky snižuje vhodná tepelná izolace. V případě standardních kolektorů   Thermosolar je to speciální minerální vlna. Použití obyčejné minerální vaty, která je určená na stavební účely, je vyloučené, protože může dojít k odpaření a následné kondenzaci pojiva na vnitřní straně skla. V případě plochých vakuových kolektorů Thermosolar 400 V úlohu tepelné izolace plní vakuum, které je v přírodě nejlepším tepelným izolantem z  hlediska přestupu tepla vedením a prouděním. Ztráty tepla sáláním je možno zmenšit použitím vhodně umístněných reflexních ploch. V kolektorech Thermosolar 400 V tuto úlohu plní hliníková reflexní fólie na dně vaničky, která   odráží   dlouhovlnné   tepelné   záření směřující od absorbéru dozadu.

V současné době se   nejčastěji používají následující    konstrukční spoje absorbční desky a trubkového registru v slunečních termických kolektorech:

 

Pájení.

Jeho nevýhodou je uvolňování plynů z používaných tavidel, ztráta pevnosti při rostoucích stagnačních teplotách absorbérů slunečních kolektorů a hlavně malá styčná plocha a tím relativně vysoký odpor při přestupu tepla z absorbční desky do teplonosné kapaliny proudící v trubkovém registru.

 

 

 

 

Ultrazvukové nebo laserové sváření.

Nevýhodou je velký odpor pro přestup tepla z absorbéru do teplonosné kapaliny, navíc při ultrazvuku i mechanické (vzhledové) poškození selektivní konverzní vrstvy na absorbéru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka laserem zváraného spoje                      Ukážka ultrazvukem zváraného spoje  

 

Zaválcování

Zaválcování trubiček registru do   předlisovaného žlábku hliníkových profilů, tvořících absorbční desku. Nevýhodou tohoto řešení je velká hmotnost absorbéru.

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka zaválcování měděné trubičky do hliníkového profilu

 

Detail nového absorbéraTyto nevýhody odstraňuje společnost Thermo|solar Žiar vyvinutým konstrukčním řešením. Do tenkostěnného hliníkového plechu se předlisuje speciálně tvarovaný žliabok, do kterého se po vytvoření selektivní vrstvy zalisuje trubkový registr. Výhody tohoto řešení jsou:

 

 1. Dokonalý přestup tepla. Velká styčná plocha mezi absorbční deskou a trubkovým registrem a rychlejší dosažení turbulentního charakteru proudění.

 

 1. velmi dobrý vzhled (bez poškození selektivní konverzní vrstvy).

 

 1. Nízká spotřeba materiálu. 


 

starší model přírubového kolektoru - poznáte rozdíly?

Obr. 7: Řez kolektorem Thermosolar

 Napište nám

Kombinujte s ThermBoil FX

vykřičníkZejména tam kde je potřeba větší tepelný výkon je výhodné do solárního okruhu zařadit jednotky ThermBoil FX. Díky jejich vlastnostem se rozšíří možnost využívání solárních panelů téměř na celý rok, tepelný výkon se může i zdvojnásobit. Panely jsou využívány a získávají teplo i při špatném počasí, třeba 24 hodin denně.

Z jedné spotřebované kWh lze získávat třeba 12 kWh tepelné energie, to i v našich podmínkách.

Lze instalovat méně solárních panelů a tím snížit pořizovací náklady.

Někdy je také důležité snížení hmotnosti solárních panelů na střeše.

Jednotky obsahují čerpadlo i automatickou regulaci, ušetříte.

U malých instalací je pořizovací investice vyšší, výhodnější je základní jednotka ThermBoil E

Klikněte