Vzduch potřebujeme k dýchání

 

Moderní konstrukce rodinných domů se špičkovými tepelnými vlastnostmi mají mnoho předností.

Nové domy netrpí ztrátami tepla, které způsobuje protahování vzduchu netěsnostmi domu - dveří, oken, střešních konstrukcí apod. Roční provozní náklady na vytápění jsou pak velmi nízké.
 
Negativním důsledkem však je, že dům "nedýchá" a vzdušná vlhkost z pobytu osob, mytí, sprchování, vaření a praní zůstává v domě. Čtyřčlenná rodina při tom vyprodukuje v průměru 14 litrů vzdušné vlhkosti za den. Podobně se v domě hromadí kysličník uhličitý z dýchání, jehož zvýšená hladina způsobuje únavu, ztrátu koncentrace i bolesti hlavy. Řada stavebníků v nových domech s nevyřešeným větráním na tento problém již narazila. Po nastěhování zažili problémy s vlhkostí, plísní a alergiemi, způsobenými spórami a roztoči. Nárazové větrání okny se potom zdá jedinou možností - jenže tomu tak není.
 

Pokud s řízeným větráním počítáme již při projektování domu, můžeme z problému udělat přednost a vybavit dům systémem řízeného větrání se zpětným ziskem tepla - rekuperací Samozřejmě i dodatečná montáž některé z ventilačních jednotek je možná.

Rekuperace tepla

 

 

Správná technika je lepší řešení

 

Řízeným větráním s rekuperací tepla vyřešíme hned několik potřeb najednou:

  • větrání v domě bude řízeno časově a výkonově regulovanými ventilátory
  • odváděný vzduch s pachy a zvýšenou vzdušnou vlhkostí odevzdá svoje teplo čistému nasávanému vzduchu v křížovém výměníku, případně na tepelném čerpadle
  • z tepelné bilance domu prakticky odstraníme ztrátu větráním, což u domu s celkovou ztrátou 9 kW může dělat až 30% ročních nákladů na vytápění. U domů se ztrátou kolem 6 kW již to může být i 50%.

 

Nasávaný větrací vzduch navíc projde nejmodernějšími filtry zbavujícími ho prachu i pylů a jiných alergenů.

 

Způsob rekuperace:

 CENTRÁLNÍ     -      DECENTRÁLNÍ    -    S TEPELNÝM ČERPADLEM