STATERM POWER

 

Doplňkový přípravek určený k regulaci výstupního výkonu ion kotlů změnou iontového složení teplonosné látky. Doporučujeme použít k vytápění STATERM E40, E40 STATERM EKO a další chladící kapaliny, pro ion kotle.

Složení: 

Obsahuje volné kovové ionty, komplexní sloučeniny, stabilizátory, destilovanou vodu.

POUŽITÍ:

Produkt je určen pouze pro profesionální použití! prováděné v souladu s pokyny a pravidly pro instalaci a provoz otopných soustav s ion kotly.

Poznámka:

Neprofesionální použití doplňkové látky může vést k poruše iontového kotle a elektrických zařízení v budově.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu při teplotách od +5 do +25 ° C. Doba použitelnosti - 12 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOST:

Tento produkt je ekologický a bezpečný pro lidské zdraví neškodný. Po použití si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.