Popis systému

Jak zařízení funguje?

Termodynamické ohřívací systémy jsou založeny na pravidlech termodynamiky a na vlastnostech kapalin a plynů. Plyn, který vznikne změnou skupenství při průchodu chladící kapaliny termodynamickými kolektory, předá tepelnou energii vodě. Náš systém se tak vlastně chová jako běžná lednička. Má chladící část, část, kde vzniká teplo, a plynový kompresor. Chladnou část reprezentují kolektory, horkou část tepelný výměník.

Systémy se skládají z následujících součástí:

 • systém pro ohřev užitkové vody zahrnuje termoakumulátor, spirálový tepelný výměník, termodynamický blok a kolektory
 • systém pro vytápění se skládá z vysoce výkonného tepelného výměníku, termodynamického bloku a kolektorů
 • systém pro vyhřívání bazénů obsahuje dva titanové tepelné výměníky, termodynamický blok a kolektory

 

Cyklus probíhá následovně:

Kompresor stlačuje plyn a ten zvýší svoji teplotu až na 120ºC, plyn předá nepřímo tepelnou energii vodě pomocí tepelného výměníku. Plyn změní své skupenství na kapalinu a jímá se v chladící nádržce, poté prochází expanzním ventilem, který v závislosti na teplotě kolektorů reguluje množství chladící kapaliny, která do nich proudí ve formě mikrokapek. V kolektorech dojde k ohřátí kapaliny a změní skupenství na plyn o teplotě 10 až 60ºC, což záleží na množství tepla absorbovaného ze slunce, deště a vody. Poté se cyklus opakuje znovu tolikrát, dokud voda nedosáhne námi požadované teploty, tedy 40 až 60ºC.

 

Chladící plyn

Chladícím médiem je jakákoliv látka s nízkým bodem varu, která je schopná absorbovat velké množství tepla tím, že změní své skupenství. V tomto případě samozřejmě mluvíme o kapalinách, které se mění v plyn a naopak. Existuje mnoho chladících substancí, například voda, která může být použita pouze v systémech, kde se teploty pohybují mezi 0 a 100ºC. Další známou chladící látkou je amoniak. Je sice velmi efektivní, zároveň ale i značně toxický. V našich Solar PST kolektorech používáme jedině plyny s označením 134A a 407C.

 

Látka s označením 134A se používá pro ohřev TUV do objemu 500 litrů, látka 407C se uplatňuje v ohřevech většího množství vody, při vytápění a vyhřívání bazénů. Obě látky mají podobné vlastnosti. Jejich bod varu se blíží +30ºC. Proto jsou ideální pro přenos tepla i při teplotách sahajících k -5ºC.

 

Hlavní přednosti chladících směsí 134A a 407C:

 

 • Nehořlavé
 • Nezpůsobují korozi
 • Netoxické
 • Chemicky stabilní při výkyvech tlaku i teplot
 • Neškodné pro všechny součásti systému
 • Snášejí se s mazadly používanými v kompresorech
 • Vysoká účinnost odpařování
 • Neobsahují sloučeniny chloru, který narušuje ozonovou vrstvu. Snadno rozpoznáme netěsnosti v systému