Také v bytových domech lze slunce využít

29.05.2008 17:45

Řada lidí, kteří bydlí v bytech si dosud myslí, že pro ně solární ohřev vody není, že je to moc složité a že se nedokáží dohodnout se sousedy. Proto nabízíme samostatné instalace do bytů. Každý zájemce má svůj boiler, své solární panely, jen rozvod, hnací jednotka a regulace jsou společné. Tím jste naprosto nezávislí na ostatních, neboť ohříváte svoji vodu a sám si ji spotřebováváte. Bližší info v sekci solární systémy.