Na neurčito odložila vláda schválení dokumentace Nové zelené úsporám

31.10.2013 16:56

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (https://www.mzp.cz/)

Vláda dokumentaci neschválila a jednání odložila na neurčito. Členové Rady SFŽP ČR nesouhlasí s možným zastavením programu a žádají vládu, aby své stanovisko změnila.

Členové Rady Státního fondu životního prostředí se seznámili se záporným stanoviskem vlády k pokračování programu Nová zelená úsporám předloženého ministrem životního prostředí Tomášem Podivínským.

Pro zastavení kvalitně připraveného a úspěšného programu nevidí členové Rady SFŽP ČR žádný rozumný důvod. Zastavení programu konkrétně znamená, že k již připraveným žadatelům o zateplení rodinných domů nedoputuje již připravených 800 mil. Kč. Současně to znamená, že o práci v tomto rozsahu přijdou malé a střední české firmy.

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský předložil materiál k Nové zelené úsporám na základě Usnesení vlády České republiky č. 116 ze dne 20. února 2013 ke schválenému „Věcnému záměru programu Nová zelená úsporám“. Program Nová zelená úsporám předpokládá zdroje ve výši 27 mld. Kč z dražeb emisních povolenek. Na rodinné domy je z této částky určeno 12,8 mld. Kč. Podle člena Národní ekonomické rady vlády, Ing. Miroslava Zámečníka, vytvoří každá miliarda korun, poskytnutá v rámci programu Nová zelená úsporám, na 2700 pracovních míst.