Jaké máte náklady na ohřev vody?

08.03.2011 10:48

 

Náklady na ohřev vody při dnešních cenách energií nejsou malé, při tom jim na rozdíl od tepelných ztrát nevěnujeme často takovou pozornost, jakou by si zasloužily. Našim klientům proto zcela zdarma spočítáme současné náklady na ohřev vody. Máte možnost provést si výpočet i sami pomocí TZB-info, tedy objektivně a bez zkreslení některých dodavatelů. 

Například výpočet pro čtyřčlenou rodinu se spotřebou 50 l na osobu může vypadat takto:

Většinu údajů již máte v tabulce předvyplněnou, upřesněte jen spotřebované množství vody, zpravidla (50 litrů * počet osob) / 1000. Kdo má větší spotřebu zadá více.


 

 

Kliknutím na náklady by se vám měl zobrazit přepočet této spotřeby na cenu podle používaného paliva. Doporučuji zaškrtnout políčko Vypočítat náklady na ostatní spotřebu el. energie - pro zvýšení objektivnosti se započítáním stálých plateb, popřípadě upřesněte i jiné údaje, například dodavatele elektřiny.

tepelného čerpadla je v mém příkladu nastaven COP na hodnotu 3,4. ThermBoil dosahuje COP 3 - 7 díky využívání i solární energie (narozdíl od klasického tč). Počítám spíše pesimisticky, bude záležet na umístění termodynamického panelu. 

Porovnání nákladů na ohřev 200 litrů

 Z grafu nás v případě, že používáte elektrický boiler a nízkou sazbu, bude zajímat položka Elektřina akumulace, současné náklady 10095 Kč/rok.

 

Také ti, kdo používají CZT mohou dosadit cenu za kterou teplo dostávají. Přednastavená cena je hodně optimistická.

Položka Tepelné čerpadlo pro nás představuje spíše pesimistický odhad nákladů s ThermBoil 200E ve výši 3501 Kč/rok

Zdroj TZB-Info

 

Úspora v ceně je nepatrně nižší oproti úspoře v příkonu - do ceny jsou zde zahrnty stálé platby.
(Zpracováno v březnu 2011)


Toto porovnání je jen orientační, přesto si propočítejte, o kolik se zvýší náklady při zvýšení ceny o 30%, 50%. Pamatujete kolik stála energie před deseti, patnácti lety? 

(Cena elektřiny do vánoc 2005 byla 1,13 Kč/kWh)