Jiné varianty energie

Každý člověk má mít právo volby.

Vy vybíráte svobodně a odpovědně z naší nabídky nových - čistých zdrojů energie, nebo z nabídky z jiných tradičních zdrojů, které vypadají pro ilustraci třeba následovně.

Od někud ale i ta Vaše energie na ohřátí vody,  teplo v bytě nebo elektřina v zásuvce pochází.